De intake

We beginnen de training met een telefonische of mondelinge (via school) intake, waarin we proberen te achterhalen waar met name de problemen liggen. Deze intake is gratis.

Sessies

Vervolgens gaan we in gemiddeld vier sessies de lesstof van school vertalen naar zijn/haar manier van opslaan. (door middel van kasten of kamers waar de woordbeelden in worden opgeslagen). Mochten er daarna nog extra sessies nodig zijn is dat ook mogelijk

Werkboek

Bij de sessies gebruiken we het Werkboek van “Ik leer anders” die bij de prijs inbegrepen is of die men van te voren zelf kan bestellen en doorlezen. Met dit werkboek kunnen de ouder en de leerling zelf thuis verder oefenen

Het werkboek is geschreven voor leerlingen van de basisschool, maar de ervaring leert dat leerlingen van het voortgezet onderwijs ook geholpen worden door de methode “Ik leer anders”. De methode is tevens geschikt voor volwassenen met bijvoorbeeld dyslexie. Ook zorgt de methode voor “orde en rust” in het hoofd.

Tijdens de 4 sessies kan (in overleg) het volgende aan bod komen:

  • Informatie op juiste wijze ordenen (leerstof beter onthouden)
  • alfabet en woorden (dictee)
  • lezen (met behulp van de leespijl)
  • cijferveld, rekenen en tafels
  • klokkijken (analoog en digitaal)

Het is ook mogelijk om leerlingen van het VO te helpen met vakken als:

  • topografie
  • vreemde talen (Engels, Duits, Frans); o.a. ook d.m.v. de online trainer
    maken van spreekbeurten en werkstukken

De trainingen worden in principe bij mij thuis gegeven in een rustige omgeving. In overleg kan ik ook bij u thuis komen of op school.